โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ป่าดงหินกอง)
เลขที่ 314 หมู่ที่ 2 ถนนสถิตย์นิมานกาล บ้านหัวสะพาน  ตำบลคำเขื่อนแก้ว  อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 34350
เบอร์โทรศัพท์ 061-6939559
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่างป่าดงหินกอง แจ้งปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนจากรูปแบบ On site เป็นการสอนรูปแบบ On hand ฉ.2
ประกาศโรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่างป่าดงหินกอง แจ้งปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนจากรูปแบบ On site เป็นการสอนรูปแบบ On hand ในสถานการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2
โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 2565,14:48   อ่าน 15 ครั้ง